Modbus
RTU
FL1–4

Modbus
RTU FL1–4

Niniejszy moduł przeznaczony jest do odczytywania i transmisji danych z central Leak One V/ Floodline 1 oraz Floodline oraz udostępniania ich z poziomu protokołu ModBus RTU. Jest to dedykowane oraz specjalnie przygotowane rozwiązanie, mocowane na szynie DIN zapewniające szybką oraz sprawną komunikację z systemami nadrzędnymi oraz z budynkowymi systemami BMS.