Moline
Przewód
sensoryczny

Moline
Przewód
sensoryczny

Przewód sensoryczny Mo-line wykrywa obecność paliw węglowodorowych w dowolnym miejscu na całej długości przewodu. Nie reaguje w kontakcie z wodą. Po podłączeniu do centrali wykrywa substancję ropopochodną, uruchamia alarm i wskazuje lokalizację wycieku w promieniu 1 metra.

Detekcja na całej długości przewodu zapewnia szerokie spektrum zastosowań.

Długości odcinków przewodu dostosowane do potrzeb monitorowanego obiektu.

 • Zastosowanie
  Przewody detekcyjne można łączyć modułowo aby zapewnić monitorowanie dużych obiektów i koryt lub aby zapewnić zabezpieczenie dla zewnętrznej i wewnętrznej otuliny rurociągów. Przewód można stosować również jako pojedynczy odcinek dla monitorowania zbiorników, studzienek i małych obszarów.
 • Wykrywanie
  Przewód sensoryczny Mo–line wykrywa obecność paliw węglowodorowych w dowolnym miejscu na całej długości przewodu. Nie reaguje w kontakcie z wodą. Po podłączeniu do centrali wykrywa substancję ropopochodną, uruchamia alarm i wskazuje lokalizację wycieku w promieniu 1 metra. Detekcja na całej długości przewodu zapewnia szerokie spektrum zastosowań. Długości odcinków przewodu dostosowane do potrzeb monitorowanego obiektu.
 • Budowa
  W produkcji przewodu Mo–line wykorzystuje się polimery przewodzące. Zapewnia to dużą wytrzymałość mechaniczną i chemiczną przewodu. Rdzeń Mo-line składa się z dwóch przewodów, żyły utrzymującej ciągłość przewodu oraz żyły sygnału alarmowego. Rdzeń jest osłonięty w płaszczu z przewodzącego polimeru i otoczony oplotem z fluoropolimeru. Ta wysokowytrzymała budowa pozwala na niezawodne działanie kabla w najbardziej wymagających środowiskach.
  • Wymiary
   Średnica przewodu/ wraz ze złączem: 8 mm / 13 mm
  • Mocowanie
   Przy mocowaniu do podłogi lub innej powierzchni należy stosować standardowe zaciski typu „P”, zaciski samoprzylepne lub skrętki. Aby zamontować przewód do rurociągu (na zewnątrz otuliny) należy użyć opasek.
  • Odporność chemiczna
   Przewód działa poprawnie po ekspozycji zgodnie z ASTM D 543 w temperaturze 23°C przez siedem dni.
  • Wodoodporność
   Przewód wykrywający: Upływ mniej niż 10 μA po zanurzeniu w słonej wodzie na 90 dni. System złącza: Upływ mniej niż 10 μA po zanurzeniu w wodzie pod ciśnieniem 10 psig przez 24 godziny.