GSM

Przy zapotrzebowaniu na komunikację zewnętrzną po sieci GSM, wykorzystywane są urządzenia przeznaczone jest do powiadamiania o zdarzeniach w systemach alarmowych i systemach sterowania za pomocą komunikatów SMS, CLIP lub MAIL. Stosowane rozwiązania pozwalają na wysyłanie informacji o statusie systemu do wielu odbiorców w zależności od potrzeby.