M8s
Przewód
sensoryczny

M8s
Przewód
sensoryczny

Unikalna, wielostrefowa budowa przewodu M8s pozwala na wykorzystanie ośmiu osobno sygnalizowanych stref, przy wykorzystaniu jednego odcinka przewodu M8s. W odróżnieniu do klasycznej konstrukcji, M8s posiada dodatkową otulinę w postaci płaszcza chłonnego, co umożliwia jego montaż na rurociągach oraz zwiększa jego czułość działania.

Po podłączeniu do centrali, lokalizacja wycieku wskazana na danym metrze lub przy użyciu złączek typu Plug&Play. Długość strefy może być dowolna lecz typowa waha się w granicach 5 do 15 metrów.

Przewód sensoryczny jest wielokrotnego użytku, tj. może być używany dowolną ilość razy (po zalaniu wystarczy wysuszyć) pod warunkiem, że kabel nie jest zanieczyszczony substancją trwale zmieniającą jego właściwości detekcyjne. Wykonany jest z materiału syntetycznego, o stałych własnościach elektrycznych. W przypadku uszkodzenia przewód M8s można w prosty sposób wymienić, oczyścić i ponownie zainstalować.

Przewód spełnia wymagania dyrektywy CPR.

 • Zastosowanie
  Przewód stosuje się do wykrywania wycieku na rurociągu (na zewnątrz otuliny). Układa się go w tacach ociekowych i korytach. Wykrywa przecieki również po zamontowaniu do sufitu i stropu.
 • Wykrywanie
  – Wykrywa wodę (każdą ciecz przewodzącą ) na całej swojej długości.
  – Niezawodnie lokalizuje oraz identyfikuje wyciek.
  – Po zalaniu i wysuszeniu można go ponownie użyć.
 • Wymiary
  Średnica około 5 mm
 • Budowa
  9 żyłowy przewód izolowany tkaniną poliestrową, na zewnątrz nylonowy oplot.
 • Mocowanie
  Przy mocowaniu do podłogi lub innej powierzchni należy stosować standardowe zaciski typu „P”, zaciski samoprzylepne lub skrętki. Aby zamontować przewód do rurociągu (na zewnątrz otuliny) należy użyć opasek.

  Przewód po instalacji oznaczany specjalnymi znacznikami przyklejanymi w regularnych odstępach, informującymi o rodzaju przewodu i numerze strefy.