Detekcja wycieków

Wycieki w budynkach to bardzo popularne zagadnienie, które pozostawione niekontrolowane, potrafi spowodować ogromne straty.

Dzięki całkowitemu zaangażowaniu w doskonałość usług, rozwój produktów, kontrolę jakości oraz ceny, spółka Andel stała się światowym liderem w dziedzinie wykrywania wycieków. System detekcji wycieków firmy Andel to jeden z pierwszych systemów detekcji cieczy na świecie oraz wielokrotnie nagradzana prawdziwa hybryda, instalowana zarówno w nowobudowanych, jak i istniejących obiektach, kompatybilna z systemami BMS, która informuje o zaistniałych zdarzeniach poprzez zintegrowany panel kontrolny. Jest to uniwersalne rozwiązanie dedykowane do niezabezpieczonych lokacji w zabudowanym środowisku, wdrażane od pojedynczych jednostrefowych systemów, aż do kompletnych wielostrefowych rozwiązań (sięgających nawet do ponad 1500 stref w jednym budynku).

Wykrywamy wycieki

Cieczy przewodzących

woda, glikol

Cieczy nieprzewodzących

oleje, paliwa

Gazów

każdego rodzaju

... oraz wielu innych

Działalność firmy

Firma Andel Polska zapewnia pełne spektrum wsparcia.
Od wstępnych konsultacji projektowych, poprzez dostawę i realizację, aż do serwisów gwarancyjnych.

Konsulting

Jako firma specjalizująca się w detekcji wycieków od lat, konsultujemy projekty od samej wizji, aż do szczegółowego projektu.
j

Projektowanie

Prawidłowo zaprojektowany system, zapewnia natychmiastową i szczegółową informację o wykrytym wycieku.
R

Instalacje

Instalacja systemu przez wykwalifikowany zespół, pozwala na bezawaryjne eksploatowanie systemu przez lata.

Serwis

Zapewnienie serwisu jest elementem niezbędnym do zachowania warunków gwarancji, która może wynosić nawet do 120 miesięcy.

Consulting

Jako firma specjalizująca się w detekcji wycieków od lat, konsultujemy projekty od samej wizji, aż do szczegółowego projektu.

j

Projektowanie

Prawidłowo zaprojektowany system, zapewnia natychmiastową i szczegółową informację o wykrytym wycieku.

R

Instalacje

Instalacja systemu przez wykwalifikowany zespół, pozwala na bezawaryjne eksploatowanie systemu przez lata.

Serwis

Zapewnienie serwisu jest elementem niezbędnym do zachowania warunków gwarancji, która może wynosić nawet do 120 miesięcy.

Realizacje

 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

 

Muzea

Działalność firmy

Firma Andel Polska zapewnia pełne spektrum wsparcia.
Od wstępnych konsultacji projektowych, poprzez dostawę i realizację, aż do serwisów gwarancyjnych.

Konsulting

Jako firma specjalizująca się w detekcji wycieków od lat, konsultujemy projekty od samej wizji, aż do szczegółowego projektu.
j

Projektowanie

Prawidłowo zaprojektowany system, zapewnia natychmiastową i szczegółową informację o wykrytym wycieku.
R

Instalacje

Instalacja systemu przez wykwalifikowany zespół, pozwala na bezawaryjne eksploatowanie systemu przez lata.

Serwis

Zapewnienie serwisu jest elementem niezbędnym do zachowania warunków gwarancji, która może wynosić nawet do 120 miesięcy.

Przykłady zastosowań

Systemy detekcji wycieków firmy Andel cechują się szeroką gamą zastosowań. Znajdują użyteczność wszędzie tam, gdzie wyciek może spowodować uszkodzenie lub całkowite zniszczenie szeroko pojętego majątku. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych miejsc stosowania tego rozwiązania.

Powierzchnie biurowe

Powierzchnie biurowe charakteryzują się ogromną ilością instalacji wodnych. Specyfika wycieków kaskadowych w tego typu budynkach, które przelewają się w kolejne miejsca, spowodowała że zapotrzebowanie na zabezpieczenie przed zalaniem jest bardzo wysokie. Najczęstszym źródłem wycieku są elastyczne węże doprowadzające czynnik wodny do pomieszczeń socjalnych.

System detekcji wycieków firmy Andel znajduje zastosowanie głównie w kuchennych przestrzeniach zabudowanych, serwerowniach, które występują na wielu piętrach jak i pomieszczeniach technicznych. Rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia transformatorów, czy pomieszczenia agregatów prądotwórczych to kolejne miejsca, w których pojawiają się wycieki zarówno wody jak i oleju.

  Serwerownie

  Centra danych budowane są zgodnie z najnowszymi technologiami. Większa część sieci i okablowania instalowana jest pod podłogami podniesionymi. Detekcja wycieku obejmuje głównie urządzenia klimatyzacyjne oraz rurociągi z czynnikiem chłodniczym, które są największym zagrożeniem dla sprzętu zawartego w serwerowniach. Elementy systemu detekcji wycieków, instalowane są w przestrzeni podłóg technicznych, gdzie przebiegają uprzednio wymienione trasy.

  W przypadkach, gdzie rurociągi prowadzone są podstropowo lub w zabudowanym suficie podwieszanym, stosowane są tace ociekowe z umieszczonym wewnątrz przewodem sensorycznym w celu natychmiastowego przejęcia oraz wykrycia wycieku w taki sposób, aby zminimalizować do zera ryzyko uszkodzenia majątku.

  Serwerownie

  Centra danych budowane są zgodnie z najnowszymi technologiami. Większa część sieci i okablowania instalowana jest pod podłogami podniesionymi. Detekcja wycieku obejmuje głównie urządzenia klimatyzacyjne oraz rurociągi z czynnikiem chłodniczym, które są największym zagrożeniem dla sprzętu zawartego w serwerowniach. Elementy systemu detekcji wycieków, instalowane są w przestrzeni podłóg technicznych, gdzie przebiegają uprzednio wymienione trasy.

  W przypadkach, gdzie rurociągi prowadzone są podstropowo lub w zabudowanym suficie podwieszanym, stosowane są tace ociekowe z umieszczonym wewnątrz przewodem sensorycznym w celu natychmiastowego przejęcia oraz wykrycia wycieku w taki sposób, aby zminimalizować do zera ryzyko uszkodzenia majątku.

  Muzea

  W licznych muzeach oraz galeriach sztuki ze względu na wiek oraz skalę, rurociągi do ogrzewania oraz systemy chłodzenia, mogą być ekstremalnie trudne do utrzymania, co w konsekwencji powoduje konieczność zainstalowania systemu detekcji wycieków, aby umożliwić szybką reakcję na wykrycie każdego potencjalnego wycieku, który może uszkodzić majątek.

  Systemy detekcji cieczy w głównej mierze instalowane są w tych obiektach, aby zabezpieczyć strukturę budynku, tj. ozdobne sufity, ściany czy podłogi. Podstawowymi, najbardziej zagrożonymi miejscami są poddasza oraz piwnice.

  Ponadto, system gwarantuje wczesne ostrzeżenie o wycieku, który może uszkodzić dzieła sztuki zawarte zarówno na wystawie, jak i w magazynach dzieł.

  Archiwa

  Archiwa w różnorodnych obiektach zlokalizowane są w większości przypadków w podziemiach. Również dokładnie na tym poziomie bardzo często przebiegają instalacje wodne, czy kanalizacyjne, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla przechowywanych tam dokumentów.

  W związku z wysokimi kosztami ewentualnego osuszania dokumentów po wyciekach, system detekcji wycieków firmy Andel projektowany jest tak, aby zabezpieczać przed wyciekami zarówno z instalacji wewnętrznych (instalacje sanitarne oraz grzewcze) jak i zewnętrznych (przecieki z wyższych pięter lub z zewnątrz budynku).

  Szczególnie częstym rozwiązaniem jest obwodowe zabezpieczenie niniejszych pomieszczeń czujnikami liniowymi, które informują o wycieku z jakiegokolwiek źródła.

  Archiwa

  Archiwa w różnorodnych obiektach zlokalizowane są w większości przypadków w podziemiach. Również dokładnie na tym poziomie bardzo często przebiegają instalacje wodne, czy kanalizacyjne, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla przechowywanych tam dokumentów.

  W związku z wysokimi kosztami ewentualnego osuszania dokumentów po wyciekach, system detekcji wycieków firmy Andel projektowany jest tak, aby zabezpieczać przed wyciekami zarówno z instalacji wewnętrznych (instalacje sanitarne oraz grzewcze) jak i zewnętrznych (przecieki z wyższych pięter lub z zewnątrz budynku).

  Szczególnie częstym rozwiązaniem jest obwodowe zabezpieczenie niniejszych pomieszczeń czujnikami liniowymi, które informują o wycieku z jakiegokolwiek źródła.

  Przemysł

  Budynki przemysłowe zagrożone wyciekami to w głównej mierze obiekty z segmentu energetycznego. Elektrociepłownie, zakłady wytwarzania, fabryki czy koncerny naftowe to obiekty, w których ciągłość pracy jest nieodzownych elementem ich funkcjonowania. Równocześnie wewnątrz nich znajdują się ogromne ilości różnorodnych instalacji wodnych czy olejowych, które w przypadku zaistnienia wycieku mogą zaburzyć prawidłową działalność obiektu.

  System detekcji wycieków firmy Andel pełni tu funkcję nie tylko informującą, ale głównie zabezpieczającą, która realizowana jest za pomocą zestawu tac ociekowych, bądź automatycznych zaworów odcinających dopływ czynnika w przypadku pojawienia się przecieku z instalacji.

  Apartamenty

  Detekcja wycieków coraz częściej wpasowywana jest w rynek nowoczesnych apartamentów, gdzie istotne jest zabezpieczenie przeciekających zabudowanych instalacji znajdujących się w łazienkach, kuchniach czy przy podgrzewaczach wody. Nowe instalacje ciepłej i zimnej wody są instalowane osobno dla każdego apartamentu – stwarzając potencjalne miejsce do wycieków.

  Bez systemu detekcji wycieków, pierwszy sygnał o jego zaistnieniu to woda przelewająca się do lokali znajdujących się poniżej, która powoduje serię poważnych uszkodzeń oraz generuje bardzo wysokie koszty naprawy. System detekcji wycieków firmy Andel, instalowany jest głównie w przestrzeniach zabudowanych łazienek w celu ochrony instalacji sanitarnych dla każdego apartamentu.

  Apartamenty

  Detekcja wycieków coraz częściej wpasowywana jest w rynek nowoczesnych apartamentów, gdzie istotne jest zabezpieczenie przeciekających zabudowanych instalacji znajdujących się w łazienkach, kuchniach czy przy podgrzewaczach wody. Nowe instalacje ciepłej i zimnej wody są instalowane osobno dla każdego apartamentu – stwarzając potencjalne miejsce do wycieków.

  Bez systemu detekcji wycieków, pierwszy sygnał o jego zaistnieniu to woda przelewająca się do lokali znajdujących się poniżej, która powoduje serię poważnych uszkodzeń oraz generuje bardzo wysokie koszty naprawy. System detekcji wycieków firmy Andel, instalowany jest głównie w przestrzeniach zabudowanych łazienek w celu ochrony instalacji sanitarnych dla każdego apartamentu.

  Urządzenia

  System detekcji wycieków firmy Andel może wykrywać wycieki zarówno cieczy przewodzących (np. woda) jak i nieprzewodzących (np. oleje). Dodatkowo istnieje możliwość wykrycia przecieków gazów (np. freonowych), jak i monitoringu temperatury i wilgotności w budynkach każdego rodzaju.

  System składa się z centrali oraz zestawu czujników do detekcji poszczególnego medium. W ofercie znajduje się cała gama paneli i sensorów dedykowanych do detekcji wycieków, które umożliwiają konfigurację systemu do każdego indywidualnego projektu, rozmiaru oraz dopasowanego do dowolnego budżetu.

  Realizacje

  Na przestrzeni lat, firma Andel Polska zyskała ogromną reputację w wielu sektorach. Lista referencyjna opiera się na kluczowych oraz najbardziej prestiżowych obiektach, nie tylko w kraju, ale również na świecie. 

  System detekcji wycieków firmy Andel został wybrany jako jedna z najlepszych, najbardziej niezawodnych i opłacalnych opcji przez wiele światowej klasy prestiżowych organizacji, do których zaliczają się nie tylko, te wymienione niżej, ale również wiele innych, które są regularnymi użytkownikami tych systemów.

  Powierzchnie biurowe

  • Warsaw Spire
  • Q22 w Warszawie
  • Olivia Business Centre w Gdańsku
  • Alchemia w Gdańsku
  • Sagittarius Business House we Wrocławiu
  • West Gate & West Link we Wrocławiu
  • Tertium Business Park w Krakowie
  • Quattro Business Park w Krakowie

  Muzea

  • Windsor Castle
  • Tate Modern & Tate Britain
  • Palace of Westminister
  • Obiekty Muzeum Narodowego w Krakowie
  • Obiekty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
  • Muzeum Sztuki Japońskiej – Manggha
  • Obiekty Muzeum Auschwitz-Birkenau
  • Manufaktura w Łodzi

  Przemysł

  • Elektrociepłownia w Zabrzu
  • PKN Orlen
  • Zakład Wytwarzania w Katowicach
  • FUM Poręba
  • Polpharma
  • BOT Górnictwo i Energetyka
  • Chłodnie
  • Laboratoria uczelniane

  Serwerownie

  • Beyond.pl
  • Onet.pl
  • ATM
  • T-Mobile
  • Polkomtel
  • Netia
  • Orange
  • NASK

  Instytucje rządowe

  • Ministerstwo Finansów
  • Biblioteka Narodowa
  • Najwyższa Izba Kontroli
  • Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
  • Komendy Wojewódzkie Policji
  • Obiekty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Urzędy wszelkiego rodzaju na terenie całego kraju
  • Sąd Apelacyjne, okręgowe oraz rejonowe na terenie całego kraju

  Instytucje wojskowe

  • Serwerownie wojskowe na terenie całego kraju
  • Archiwa wojskowe na terenie całego kraju
  • Pentagon (USA)
  • RAF Coningsby
  • HMS Warrior
  • DVLA
  • MOD Procurement HQ
  • Menwith Hill

  Powierzchnie biurowe

  • Warsaw Spire
  • Q22 w Warszawie
  • Olivia Business Centre w Gdańsku
  • Alchemia w Gdańsku
  • Sagittarius Business House we Wrocławiu
  • West Gate & West Link we Wrocławiu
  • Tertium Business Park w Krakowie
  • Quattro Business Park w Krakowie

  Serwerownie

  • Beyond.pl
  • Onet.pl
  • ATM
  • T-Mobile
  • Polkomtel
  • Netia
  • Orange
  • NASK

  Muzea

  • Windsor Castle
  • Tate Modern & Tate Britain
  • Palace of Westminister
  • Obiekty Muzeum Narodowego w Krakowie
  • Obiekty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
  • Muzeum Sztuki Japońskiej – Manggha
  • Obiekty Muzeum Auschwitz-Birkenau
  • Manufaktura w Łodzi

  Instytucje rządowe

  • Ministerstwo Finansów
  • Biblioteka Narodowa
  • Najwyższa Izba Kontroli
  • Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
  • Komendy Wojewódzkie Policji
  • Obiekty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Urzędy wszelkiego rodzaju na terenie całego kraju
  • Sąd Apelacyjne, okręgowe oraz rejonowe na terenie całego kraju

  Przemysł

  • Elektrociepłownia w Zabrzu
  • PKN Orlen
  • Zakład Wytwarzania w Katowicach
  • FUM Poręba
  • Polpharma
  • BOT Górnictwo i Energetyka
  • Chłodnie
  • Laboratoria uczelniane

  Instytucje wojskowe

  • Serwerownie wojskowe na terenie całego kraju
  • Archiwa wojskowe na terenie całego kraju
  • Pentagon (USA)
  • RAF Coningsby
  • HMS Warrior
  • DVLA
  • MOD Procurement HQ
  • Menwith Hill

  O Nas

  Firma ANDEL funkcjonuje na rynku od kilkudziesięciu lat. Założona w Wielkiej Brytanii, rozpoczęła działalność na rynku lokalnym, aby w niedługim okresie podbić rynki Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Dalekiego Wschodu i przede wszystkim Europy.

   

  W roku 2005 powołana została spółka Andel Polska Sp. z o.o., jako oddział Andel Ltd., eksperta w dziedzinie projektowania i dystrybucji systemów monitoringu wycieków oraz systemów ochrony środowiska. Po kilku latach działalności, ANDEL Polska Sp. z o.o. jest generalnym przedstawicielstwem angielskiej firmy Andel Ltd. – renomowanego producenta systemów monitorowania wycieków i ochrony środowiska.

  Jako lider polskiego rynku posiadamy duże doświadczenie techniczne i praktyczne. Zapewniamy wszechstronne wsparcie projektu od samej koncepcji, projektu technicznego aż do doboru urządzeń, wyceny, instalacji, serwisu. Zapewniamy pełne wsparcie techniczne przy każdym projekcie niezależnie od jego wielkości.

   

  Misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania naszych partnerów, w szeroko pojętym zakresie prowadzenia działalności. Nie ograniczamy się do przedsiębiorstw, zabezpieczamy dziedzictwo narodowe, środowisko, wartości intelektualne oraz to co najważniejsze – dane, zarówno zgromadzone na serwerach, jak również w archiwach papierowych.

   

  Projektujemy i wdrażamy rozwiązania innowacyjne, nowoczesne, a zarazem skuteczne i trwałe. Długoletnie doświadczenie, zdobyte zaufanie partnerów odnośnie naszego profesjonalizmu, rzetelności oraz nowoczesności, jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na postrzeganie naszej marki.

  Kontakt

  po więcej informacji prosimy o kontakt przez formularz lub pod następującymi numerami:
  tel.: +48 665 466 636
  tel.: +48 (12) 616 23 51

  Andel Polska Sp. z o.o.
  31-764 Kraków, ul. Grębałowska 59
  NIP 945-202-99-23, REGON 120018429

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
  Krakowa – Śródmieścia XI Wydz. Gosp. KRS 0000231549
  Kapitał zakładowy 50000 PLN

  Zgoda RODO

  Kontakt

  po więcej informacji prosimy o kontakt przez formularz
  lub pod następującymi numerami:
  tel.: +48 665 466 636
  tel.: +48 (12) 616 23 51

  Andel Polska Sp. z o.o.
  31-764 Kraków, ul. Grębałowska 59
  NIP 945-202-99-23, REGON 120018429

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
  Krakowa – Śródmieścia XI Wydz. Gosp. KRS 0000231549
  Kapitał zakładowy 50000 PLN

  Zgoda RODO