Floodline
128 series

Floodline
128 series

Wielostrefowy panel kontrolny Floodline 128 może służyć do zarządzania siecią przewodów sensorycznych i czujników wykrywających wycieki aż w 128 strefach. Cała sieć jest nieustannie monitorowana pod katem wycieków i ciągłości prawidłowego funkcjonowania. Strefy są odizolowane od siebie, posiadają indywidualne sygnalizatory, dlatego system może przyjąć i alarmować o dowolnej liczbie jednoczesnych lub następujących kolejno po sobie alarmów. Jest to rzeczywista sygnalizacja wielopunktowych wycieków, w której każda strefa posiada osobne odniesienie lub „adres”.

Alarm w jednej strefie nie ma wpływu na monitorowanie sąsiednich stref, ani pozostałej części systemu. Uszkodzenie jednej strefy nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałych stref.

System wielostrefowy Floodline 128 składa się z panelu kontrolnego wraz z wyświetlaczem oraz centrali, do której podłączane są czujniki. Na wyświetlaczu panelu kontrolnego prezentowane są wszystkie informacje o stanie systemu.

W wyposażeniu znajduję się przekaźniki do podłączenia alarmu zdalnego, BMS itp. Połączenie z BMS może być realizowane poprzez moduł RS 232/RS 485, wykorzystując protokoły Modbus, Bacnet, Gemos oraz inne. Wykrycie wycieku jest sygnalizowane na panelu kontrolnym jako WYCIEK, natomiast awaria lub uszkodzenie przewodu lub czujnika sygnalizowane jest jako awaria strefy.

 • Funkcje
  Wykrywanie wody/cieczy (możliwość podpięcia innych czujników).
 • Wielkość stref
  32, 64, 96, 128.
 • Zasilanie
  230V AC, 50 Hz, wewnętrzne 12V DC + akumulator.
 • Obudowa
  Niebieska stalowa obudowa malowana proszkowo.
 • Wymiary
  Centrala: wys. 555 mm x szer. 490 mm x głęb. 160 mm.
  Panel: wys. 185 mm x szer. 55 mm x głęb. 62 mm.
 • Monitoring
  WYCIEK: wykrywanie wody/cieczy w systemie ciągłym – każda ze stref sygnalizowana osobno.
  AWARIA – uszkodzenie, awaria lub odłączenie przewodu sygnałowego lub czujnika.
  Brak połączenia (panel kontrolny) – połączenie pomiędzy panelem kontrolnym i centrala uszkodzone lub rozłączone.
  Brak komunikacji (panel kontrolny) – panel kontrolny lub centrala uszkodzona lub rozłączona.
  Awaria modułu komunikacyjnego – brak wew. komunikacji pomiędzy centralą, a strefowym modułem przekaźnika.
 • Wskaźniki alarmowe
  Centrala: wyświetlanie braku połączenia z panelem kontrolnym.
  Panel kontrolny: pulsująca dioda LED w przypadku uaktywnienia alarmu oraz wyświetlacz LCD zapewniający informacje o zdarzeniach.
 • Wskaźnik stanu
  Centrala: Sygnalizacja zasilania.
  Panel kontrolny: Duży wyświetlacz LCD zapewniający informacje o zdarzeniach oraz
  pulsująca dioda LED dla każdego alarmu.
 • Przyciski funkcyjne
  Centrala: brak.
  Panel kontrolny: Przycisk wyciszenia (wyciszenie brzęczyka/zaakceptowanie alarmu), przełącznik (klucz) bezpieczeństwa – wyłączenie/restart wyjść.
 • Wyjścia sygnałowe:
  1. WYCIEK sygnalizacja wycieku – przekaźnik DPCO (5A 230V).
  2. Awaria systemu – rozwarcie lub zwarcie obwodu w jakiejkolwiek strefie – przekaźnik SPCO (SA 230V).
  3. Awaria zasilania – przekaźnik SPCO (5A 230V).
  4. Zatrzymanie/awaria zasilania – przekaźnik SPCO (5A 230V).
  5. Test ogólny systemu – słaba bateria, brak komunikacji – przekaźnik SPCO (5A 230V). SPCO (1A 30V DC) – opcjonalnie.
  6. Wyciek sygnalizacja w danej strefie – przekaźnik.
  7. Moduł RS 232, RS 485 – opcjonalnie.
  8. Przekaźniki bezpotencjałowe.