Floodline
4–16

Floodline
4–16

Wielostrefowy panel kontrolny służy do obsługi sieci stref wykrywania wycieków. Strefa może być pojedynczym punktem lub czujnikiem liniowym. Jest ona monitorowana w sposób permanentny, pod katem wycieków i ciągłości działania. Strefy są odseparowane od siebie, monitorowane osobno, dlatego system może przyjąć i zasygnalizować dowolna liczbę jednoczesnych lub następujących kolejno po sobie alarmów w strefach (sygnalizacja w czasie rzeczywistym wielopunktowych wycieków). Alarm w jednej strefie nie ma wpływu na monitorowanie sąsiednich stref czy pozostałej części systemu.

Diody LED zapewniają przejrzyste i łatwe do zrozumienia informacje o stanie systemu i alarmach. W wyposażeniu znajdują się przekaźniki do podłączenia bramki SMS, Systemu Monitoringu Budynku itp. Wykrycie wycieku jest sygnalizowane na panelu kontrolnym jako WYCIEK, natomiast awaria lub uszkodzenie przewodu sensorycznego czy czujnika sygnalizowane jest jako AWARIA SYTEMU.

 • Funkcje
  Wykrywanie wody/cieczy (możliwość podpięcia innych czujników).
 • Wielkość stref
  4, 8, 16.
 • Zasilanie
  230 V AC 50 Hz, wewnętrzne 12 V DC + awaryjny akumulator.
 • Obudowa
  Niebieska stalowa obudowa malowana proszkowo.
 • Wymiary
  Wys. 292 mm x szer. 285 mm x głęb.
  90 mm (4, 8, 16 stref ).
 • Mocowanie
  Mocowanie do ściany/powierzchni (inne sposoby montażu dostępne na zamówienie).
 • Monitoring
  WYCIEK: wykrywanie wody/cieczy w systemie ciągłym – każda ze stref sygnalizowana osobno.
  AWARIA SYSTEMU – uszkodzenie, awaria lub odłączenie przewodu sygnałowego lub czujnika.
 • Wskaźniki alarmowe
  Pulsacyjne diody LED dla WYCIEKU lub AWARII SYSTEMU (wszystkie alarmy wyświetlane osobno i nieprzerwanie, do momentu naprawy i ponownego podłączenia.
  Sygnalizacja dźwiękowa.
 • Wskaźnik stanu
  Zasilanie, działanie akumulatorów, wewnętrzne zasilanie 12 V DC, niski poziom akumulatorów, alarm zaakceptowany (wyciszenie).
 • Przyciski funkcyjne
  Przycisk wyciszenia (wyciszenie brzęczyka/zaakceptowanie alarmu), przełącznik (klucz) bezpieczeństwa
  – wyłączenie/restart wyjść.
 • Wyjścia sygnałowe
  1.WYCIEK sygnalizacja wycieku
  – przekaźnik DPCO (5A 230 V).
  2.AWARIA SYSTEMU w jednej ze stref
  – przekaźnik SPCO (5A 230V).
  3.Zatrzymanie/awaria zasilania
  – przekaźnik SPCO (5A 230V).
  4.WYCIEK sygnalizacja w danej strefie
  – przekaźnik SPCO (1A 30 V DC)
  – opcjonalnie.