Systemy lokalizacji wycieków

Ciągła ochrona inwestycji

PERMALERT

PRODUKTY NA KAŻDĄ SYTUACJĘ

CZY WARTO ?

Niekontrolowany wyciek może w konsekwencji doprowadzić do poważnych strat materialnych i wizerunkowych.

Wyobraźmy sobie historyczne dokumenty, które ulegają zalaniu w wyniku awarii instalacji w budynku; centrum danych, które w wyniku zalania przestaje pełnić swoją funkcję; zbiorniki i instalacje paliwowe, których nieszczelność oznacza straty i skażenie środowiska; nieszczelność instalacje chłodniczych lub grzewczych w nowoczesnych budynkach, której zlokalizowanie może zająć wiele czasu i opóźnić reakcję. To tylko kilka przykładów sygnalizujących możliwe skutki braku detekcji i lokalizacji wycieków.

DETEKCJA

System wykrywa różne rodzaje cieczy – woda, paliwo, rozpuszczalniki, kwasy.

W zależności od użytego kabla detekcyjnego może on wykrywać tylko wybrane płyny lub kilka na raz. Może być instalowany zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz a nawet bezpośrednio w gruncie

NIEZAWODNOŚĆ

Kabel detekcyjny jest odporny na zabrudenia, ciecze korozyjne i inne zanieczyszczenia. Są one również wytrzymałe i dają wiele lat niezawodnej pracy.

Centrale są solidnie zbudowane i dokładnie sprawdzone przed instalacją.

PANELE STERUJĄCE

Dostępnych jest kilka wersji paneli sterujących w zależności od wielkości obszaru jaki mają chronić.

Podstawowa centralka ma możliwość podłączenie jednej linii sensorycznej o długości do 900m. Najbardziej zaawansowany model pozwala na podłączenie 4 lini sensorycznych o długości 2300m każda. To bardzo ważne aby dobrać sterownik w zależności od przeznaczenia!

OPROGRAMOWANIE MONITORUJĄCE

Oprogramowanie Palcom® w zależności od potrzeb i wybranej wersji umożliwia monitorowanie do 254 paneli z jednego komputera. Dzięki integracji z modułem graficznym wyświetli dodatkowo zlokalizowany wyciek na zaimplementowanej mapie.

System Permalert posiada interfejsy do nadrzędnego systemu BMS, do którego może przesyłać informacje o zlokalizowanym zdarzeniu oraz jego stanie.

CIĄGŁA OCHRONA INWESTYCJI

Permalert jest systemem detekcji wycieków monitorującym w sposób ciągły, nawet po wykryciu wycieku.

W większości sytuacji sama wiedza o zaistnieniu wycieku może być niewystarczająca. Musimy wiedzieć nie tylko,że pojawił się wyciek ale również, w którym dokładnie miejscu. Taka informacja jest nam potrzebna natychmiast. Im szybciej zlokalizujemy wyciek, tym szybciej będziemy mogli usunąć jego przyczynę.

Może zdarzyć się również, że pojawi się kolejny wyciek, w innym miejscu. Ważne jest więc, aby system, po wykryciu jednego wycieku nadal monitorował pozostały obszar. Cenną informację będzie również, to czy wyciek się powiększa lub pomniejsza. Pomoże nam to ocenić zagrożenie zanim zostanie ono dostrzeżone wizualnie.

Zaawansowany, mikroprocesorowy system PAL-AT daje nam takie informację natychmiast po wykryciu wycieku.

Jego zaawansowana technologia zapewnia niezawodny nadzór na wszystkich monitorowanych obszarach. Jest to pierwszy system, który rzeczywiście pomaga zarządzać ryzykiem i związanymi z nim kosztami.

DLACZEGO SYSTEM PERMALERT ?

CIĄGŁY MONITORING

System Permalert automatycznie monitoruje w sposób ciągły, nawet po wykryciu wycieku.

System zaalarmuje, gdy wykryje wyciek, przerwanie kabla lub zwarcie. Ponadto da nam informacje, czy wyciek się powiększa, pomniejsza, czy ma miejsce kolejny, w innym miejscu.

ZLOKALIZOWAĆ WYCIEK

Gdy Permalert wykryje wyciek, na tym nie skończy. Wskaże nam dodatkowo, na którym metrze linii detekcyjnej się pojawił oraz będzie dalej monitorował cały obszar szukając kolejnego wycieku.

Informacje te zobaczymy na wyświetlaczu panelu sterującego lub na wybranym komputerze za pomocą oprogramowania Palcom. Dzięki zaimplementowaniu mapy obszaru detekcji, program wizualnie wskaże miejsce wycieku. Możliwe jest również przekazanie tych informacji do lokalnego systemu BMS.

Dzięki takiej funkcjonalności możemy szybko przejść do wskazanego miejsca oraz usunąć źródło wycieku wiedząc, że system stale monitoruje cały obszar.

RODZAJE WYCIEKÓW

Permalert wykrywa wycieki zarówno wody jak i węglo- wodorów (paliw) oraz innych substancji chemicznych.

WYCIEK, CZY KONDENSACJA?

Permalert rozróżnia wielkość wycieku, dzięki czemu rozpoznaje czy ma do czynienia z kondensacją czy wyciekiem. Dzięki temu, zachowując czułość możemy wyeliminować fałszywe alarmy.

DUŻE POKRYCIE JEDNEGO PANELU

Do sytemu Permalert można podłączyć 4 strefy kabli sensorycznych. Każda strefa może mieć do 2300 m długości. Łącznie ponad 9 km. To oznacza, że system możemy dopasować do realnych potrzeb.

SYSTEM PERMALERT

Jak to działa?

SPOSÓB DZIAŁANIA

Układ mikroprocesorowy rozpoznaje zmiany w odbiciach energii. W sposób ciągły budowana jest mapa odbić na całej długości kabla. Strefy mokre kabla inaczej pochłaniają energię więc łatwo stwierdzić gdzie wystąpił stan alarmowy. Nowa mapa może być zawsze zapamiętana w pamięci systemu.

System lokalizuje wyciek z dokładnością do 1 m. W stanie alarmu aktywowane są odpowiednie wyjścia przekaźnikowe umożliwiające np. sterowanie zaworami lub wyzwalanie alarmów zdalnych. Jednocześnie urządzenie sygnalizuje dźwiękiem i obrazem na panelu podając odległość wycieku.

PAL-AT ZALETY

Ponieważ PAL-AT wykorzystuje dane specyficzne dla stanu czujnika zainstalowanego w postaci przewodu (kabel sensoryczny), oprogramowanie systemu może pokazać krótkie odcinki mokrego kabla na mapie referencyjnej. Pozwala to na ciągłe monitorowanie, nawet jeśli kabel jest mokry z powodu płynu, który wyciekł podczas instalacji, podczas rozruchu lub z powodu małych nieszczelności. Po wykryciu wilgoci, nowa mapa referencyjna tworzy się automatycznie i w dalszym ciągu nadzoruje szczelność.

Zmiany w kablu spowodowane wyciekiem w odniesieniu do nowej mapy referencyjnej (uwzględniającej zawilgocenia odcinków podczas instalacji) spowodują, że PAL-AT wznowi alarm.

Kolejka alarmów przechowuje informacje do pobrania przez BMS, Palcom lub przez operatora na panelu.

ZASTOSOWANIE

System ma zastosowanie w wielu dziedzinach

między innymi:

 • Suche magazyny
 • Fabryki leków
 • Serwerownie
 • Pomieszczenia kontroli procesów przemysłowych
 • System spryskiwaczy
 • Magazyny chemiczne
 • Magazyny filmów
 • Magazyny Bibliotek
 • Magazyny Muzealne
 • Biblioteki
 • Archiwa
 • Korytka kablowe i tunele
 • Stacje transformatorowe
 • Magazyny substancji radioaktywnych
 • Mikrofalowe stacje przekaźnikowe
 • Magazyny niebezpiecznych chemikaliów           
 • Rurociągi
 • Rurociągi dwupłaszczowe
 • Linie gorącej wody
 • Sale operacyjne w szpitalach
 • Monitoring wód gruntowych
 • Studzienki telekomunikacyjne i wodociągowe
 • Suche linie procesowe (przemysłowe)
 • Wykrywanie nieszczelności rozpuszczalników
 • Wykrywanie nieszczelności kwasów
 • Studzienki elektryczne
 • Stacje Transformatorowe
 • Laboratoria
 • Zbiorniki podziemne
 • Sale komputerowe
 • Systemy hydrantowe
 • Lotniskowe systemy hydrantowe
 • Fabryki półprzewodników
 • Farmy zbiorników nad/podziemnych
 • Komory klimatyczne
 • Kąpiele mokre (procesy galwanizacyjne i przemysłowe)
 • Specjalistyczne zastosowania militarne
 • Rurociągi systemu ściekowego
 • Przemysł górniczy (EX)
 • Przemysł grzewczy – rurociągi

NASZE USŁUGI

BCA Group zapewnia pełne wsparcie związane z systemem.

Chętnie wspomagamy naszych klientów przy nietypowych potrzebach w zakresie wykrywania wycieków,
kiedy standardowe rozwiązania nie zapewniają odpowiedniego wsparcia.

http://detekcjawycieku.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_headset.svg
Konsultacje i projektowanie

Pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie systemu SLW tak, aby rozwiązanie było efektywne, w tym również kosztowo.

 

http://detekcjawycieku.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_hammer.svg
Instalacja

Nasi wyszkoleni inżynierowie zainstalują lub pomogą w instalacji systemu minimalizując możliwość popełnienia błędu.

http://detekcjawycieku.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_rotate_anti_dashed.svg
Uruchomienie

Zapewniamy wsparcie techniczne podczas rozruchu oraz testów systemu lokalizacji wycieku.

 

http://detekcjawycieku.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_gear.svg
Utrzymanie

Zapewniamy opiekę techniczną oraz przeglądy okresowe systemu lokalizacji wycieku.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?
Prosimy o kontakt.

Możemy zorganizować pokaz działania
systemu lokalizacji wycieku w dowolnej lokalizacji.

e-mail: biuro@bcagroup.pl
tel.: +48 789 444 595